Коефіцієнт повних матеріальних витрат

Коефіцієнт повних матеріальних витрат – показник, який використовується в економіко-математичній моделі міжгалузевого балансу і характеризує прямі й непрямі витрати по всій ланці виробничих зв'язків. Наприклад, коефіцієнт повних матеріальних витрат палива на продукцію машинобудування охоплює не лише прямі витрати, а й витрати палива на метал, необхідний для продукції машинобудування, на електроенергію для виробництва металу, що споживається у машинобудуванні, тощо. Цей коефіцієнт перевищує коефіцієнти прямих матеріальних витрат нерідко в декілька разів.

 

Коефіцієнт повних матеріальних витрат використовують для визначення обсягів виробництва, які відповідають заданому кінцевому продукту, в економічному аналізі – для підрахунку повних народногосподарських витрат основних виробничих фондів, праці, для поділу обсягів виробництва продукції кожної галузі на елементи кінцевого споживання, що зумовлюють його.

Коефіцієнт повних матеріальних витрат живої праці та виробничих фондів на одиницю кінцевої продукції розраховують на основі статичної моделі міжгалузевого балансу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.