Коефіцієнт повної фондомісткості

Коефіцієнт повної фондомісткості – показник, що характеризує обсяги основних фондів, які використовуються для виробництва товарів у певній галузі, та опосередковано в інших галузях, пов'язаних з їх виробництвом внаслідок суспільного поділу праці.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.