Коефіцієнти платоспроможності

Коефіцієнти платоспроможності – коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється здатність фірми (підприємства, компанії) виконувати свої довготермінові зобов'язання.

До коефіцієнтів платоспроможності фірми належать: коефіцієнт заборгованості та коефіцієнт співвідношення грошового потоку до суми непогашених боргових зобов'язань (кожен з них складається з двох коефіцієнтів).

 

Коефіцієнт заборгованості визначають як відношення загальної суми заборгованості до вартості власних активів фірми (до загальної суми заборгованості відносять короткотермінову кредиторську заборгованість). Другий – як відношення довготермінової кредиторської заборгованості до загального обсягу капіталізованих засобів (до всієї довготермінової кредиторської заборгованості плюс власні активи). Перший коефіцієнт співвідношення грошового потоку і заборгованості визначають як відношення грошового потоку (грошові кошти, отримані внаслідок господарської діяльності) до загальної суми кредиторської заборгованості, другий – як відношення грошового потоку до довготермінової кредиторської заборгованості.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.