Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності – узагальнюючий показник, що характеризує стан та динаміку забезпеченості виробничого процесу фінансовими ресурсами. Його основними складовими є:

  1. коефіцієнт незалежності (характеризує частку коштів, вкладених керівництвом підприємства або компанії в майно – оптимальним вважають показник 0,5-0,7),
  2. коефіцієнт фінансової стійкості (показує частку фінансування, яку підприємець може витратити впродовж тривалого часу, і вимірюється відношенням загальної суми власних джерел фінансування та довготермінових кредитів і позик до суми сукупного капіталу – оптимальним вважають показник 0,5-0,7),
  3. коефіцієнт заборгованості (відношення залученого капіталу, тобто грошових зобов'язань фірми, до її власного капіталу – оптимальним вважають показник 0,5-1,0),
  4. коефіцієнт маневреності оборотного капіталу (відношення різниці між поточними активами і короткотерміновими зобов'язаннями до джерел власних ресурсів).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.