Коефіцієнти забезпеченості

Коефіцієнти забезпеченості – коефіцієнти, за допомогою яких зіставляють зобов'язання фірми (підприємства, компанії) з її здатністю обслуговувати свої борги. З цією метою використовують: 1) коефіцієнт забезпеченості відсотків за кредити, який визначають як відношення оподатковуваного прибутку за звітний період до виплачених за цей період відсотків по боргових зобов'язаннях, 2) коефіцієнт співвідношення руху ліквідності фірми до суми відсоткових і основних платежів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.