Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт змінності – відношення кількості людино-днів, відпрацьованих у всіх змінах, до кількості відпрацьованих у першій зміні. Коефіцієнт змінності робітників має важливе методологічне значення, оскільки він відбиває одну з основоположних народногосподарських пропорцій - співвідношення темпів накопичень робочих місць і зростання чисельності працюючих, тобто обґрунтованість інвестиційної діяльності в створенні нових робочих місць. Причому динаміка коефіцієнту змінності показує, якою мірою суспільство керує процесом їх формування і наскільки кількість створених робочих місць відповідає реальним ресурсам робочої сили. З позицій регулювання важливість даного коефіцієнту зумовлена тим, що виходячи з конкретного його рівня визначається кількість робочих місць, необхідна для забезпечення роботою наявної чисельності працівників. Тому його необхідно розраховувати не тільки в промисловості, але й в інших галузях економіки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.