Коефіцієнт приведення капітальних вкладень

Коефіцієнт приведення капітальних вкладень – показник, за допомогою якого оцінюють вплив різночасовості капітальних вкладень на їх економічну ефективність, коли порівнювані варіанти різняться тривалістю спорудження об'єктів та розподілом капітальних вкладень за періодами будівництва.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.