Коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання

Коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання – показник використання обладнання одночасно і за часом, і за потужністю, тобто за обсягом виконаної роботи. Коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання – відношення фактично виготовленої за звітний період продукції (обсягу виконаних робіт, до максимально можливої, або до передбаченої планом кількості продукції (обсягу виконаних робіт).

 

Цей коефіцієнт характеризує використання обладнання за його потужністю. Коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання розраховують як відношення фактичного виробітку продукції за одиницю відпрацьованого часу до максимально можливого виробітку, у випадку порівняння з планом – до виробітку, передбаченого планом. Щодо деяких видів обладнання коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання обчислюють з урахуванням обсягу, його поверхні та ін. Показники використання обладнання за потужністю (продуктивністю) визначають у натуральному вираженні, якщо на обладнанні виготовляється той самий вид виробу. У разі виготовлення різних видів виробів використовують трудові показники. Обчислювати коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання на практиці для підприємств багатьох галузей промисловості дуже складно. Здебільшого систематично вивчають інтенсивність роботи автоматичних поточних ліній, верстатів з програмним управлінням і обладнання безперервної дії.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.