Коефіцієнт готівкових засобів

Коефіцієнт готівкових засобів – відношення готівкових коштів банку до його зобов'язань (депозитів клієнтів). У більшості розвинутих країн світу. Коефіцієнт готівкових засобів встановлюється чинним законодавством або регулюється центральним банком країни, передусім його мінімальна величина. Водночас коефіцієнт готівкових засобів встановлюють окремо для строкових депозитів та вкладів до запитання, а в США у межах Федеральної резервної системи – для банків у містах та неміських банків. В Англії цей коефіцієнт встановлюється в обсязі приблизно половини відсотка зобов'язань за депозитами в центральному банку для забезпечення його діяльності поточними ресурсами. Крім того банки повинні щодня визначати обсяг необхідної для них готівки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.