Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коефіцієнт оборотності обігових коштів – показник ефективності використання обігових коштів, який за економічним змістом відповідає кількості їх оборотів за певний період (як правило, за рік).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.