Коефіцієнти покриття

Коефіцієнти покриття – коефіцієнти, за допомогою яких визначають здатність фірми (компанії, підприємства) обслуговувати заборгованість. До них належить коефіцієнт покриття відсотків прибутком, який визначають як відношення суми прибутків до оподатковування до відсотків за борги. Якщо коефіцієнт покриття дорівнює одиниці, то суми отримуваних компанією прибутків вистачає лише на сплату відсотків. Коефіцієнт покриття вважають оптимальним, коли він вищий за позначку 3/1. Водночас його застосування не відображає здатності фірми сплачувати основну суму боргу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.