Коефіцієнт оновлення основних фондів

Коефіцієнт оновлення основних фондів – показник відтворення основних фондів, що обчислюється як відношення вартості основних фондів, введених в експлуатацію протягом року, до їх вартості на кінець року. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначають для всієї сукупності основних фондів і для окремих їх видів (груп) у грошовому чи натуральному вимірі (за кількістю та потужністю).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.