Коефіцієнт Лернера

Коефіцієнт Лернера – показник монопольної влади, що характеризується перевищенням ціною, яка приносить максимальний прибуток, граничних витрат. Запропонований американським економістом А Лернером, обчислюється за формулою: L=(P-MC)/P, де P – ціна, МС – граничні витрати.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.