Децильний коефіцієнт диференціації доходів і споживання

Децильний коефіцієнт диференціації доходів і споживання – співвідношення доходів 10% найбагатшого населення до доходів 10% найбіднішого населення (або середньодушових обсягів споживання товарів та послуг). Так, в Україні в 1996-97 приблизно 24,7-28,7% доходів отримали 10% найбагатшого населення (або 10-та децильна група з високими доходами). Таку саму частку доходів мали і 60% біднішого населення, яке віднесено до 1–6-і децильних груп з низькими доходами. З усіх децильних груп тільки 7-ма та 8-ма отримують приблизно по 10% усіх доходів населення, і їх можна вважати середньозабезпеченими громадянами щодо розподілу доходів. Причини такої диференціації – передусім масове розкрадання державної власності(в країні наприкінці 90-х XX ст. налічувалося майже 150 тис. осіб з щорічними доходами понад1 млн. грн.), з одного боку, та пролетаризація основної частини населення – з іншого.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.