Коефіцієнт покриття відсотка

Коефіцієнт покриття відсотка – відношення чистого прибутку (до оподаткування) і витрат, пов'язаних з виплатою відсотків, до величини витрат на виплату відсотків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.