Банківська діяльність з частковим резервним покриттям

Банківська діяльність з частковим резервним покриттям – діяльність комерційних банків, за якої вони повинні мати незначну частку резервів високоліквідних активів щодо загального портфеля активів. Ці резерви використовуються для покриття непрогнозованого відпливу коштів з депозитів внаслідок їх вилучення або переказу іншим банкам у формі чеків. У розвинутих країнах світу мінімальну норму резервного покриття встановлює центральний банк.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.