Банківський акцепт

Банківський акцепт – згода банку на оплату платіжних документів (чеків, платіжних доручень, векселів), виписаних іншими юридичними особами. Банківський акцепт гарантує оплату цих документів, що значно підвищує їх надійність і ліквідність, і вони можуть надходити на ринок короткотермінових цінних паперів.

 

В Україні в середині 90-х банківський акцепт був розвинутий недостатньо, переважно як акцепт платіжній доручень і чеків. Частіше застосовується в розрахунках за експортно-імпортні операції. У разі неплатоспроможності боржника, який виписав платіжні документи, платіж здійснюється за рахунок банку, що їх акцептував.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.