Банківські ресурси

Банківські ресурси – різновид, складова частина фінансових ресурсів, що містить власні й залучені засоби банків. Власні засоби – акціонерний і резервний капітал, а також нерозподілений прибуток. Залучені засоби – вклади, кошти від продажу облігацій та інших цінних паперів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.