Банк банків

Банк банків – центральний банк, який контролює діяльність інших банків та фінансово-кредитних інститутів і с щодо них банком, який надає позики, зберігає депозити, резерви. В Україні банком банків є Національний банк України (НБУ).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.