Уповноважений банк

Уповноважений банк – банк, який отримав спеціальний дозвіл на здійснення певних банківських операцій, банк, що представляє інтереси уряду країни в міжнародних валют но-кредитних організаціях, банк, в якому розміщено бюджетні засоби.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.