Кліринг-банк

Кліринг-банк – банк, який здійснює безготівкові взаємні розрахунки за товари, послуги, цінні папери.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.