Банк-емітент

Банк-емітент – банк, який випустив в обіг (здійснив емісію) грошові знаки, цінні папери чи платіжно-розрахункові документи. Емітентом грошових знаків є центральний банк держави. Здійснювати випуск цінних паперів і платіжно-розрахункових документів можуть комерційні банки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.