Нагляд за діяльністю банків

Нагляд за діяльністю банків – це заходи, за допомогою яких вищестоящі органи забезпечують стабільність і законність дій банків та ефективну організацію їх роботи (у т.ч. філіалів). Розрізняють наддержавний нагляд (здійснюється міжнародними кредитно-фінансовими організаціями та наднаціональними органами з метою координації грошово-кредитної, фінансової та валютної політики), державний нагляд (здійснюється центральним банком та Міністерством фінансів, а також міжвідомчими органами з метою контролю за дотриманням банками чинного законодавства, забезпечення їх ефективної та стабільної діяльності), аудиторський нагляд (здійснюється спеціалізованими аудиторськими організаційними або уповноваженими фізичними особами, а також спеціальними підрозділами самих банків з метою мінімізації кредитних ризиків та максимізації прибутків завдяки контролю наглядової ради за діяльністю правління банку, контролю ревізійної комісії за його роботою та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.