Банківська ставка

Банківська ставка – застаріла назва відсоткової ставки за кредити, які надають центральні банки банківським системам. Практично банківська ставка дорівнює ставці, за якою переобліковуються цінні папери, з якими проводить операції центральний банк, або ж кредитується обліковий ринок. У деяких країнах замість поняття «банківська ставка» вживається поняття «мінімальна позичкова ставка».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.