Брутто-ставка

Брутто-ставка – тарифна ставка платежів із страхування, що визначається як сума нетто-ставки і надбавки для компенсації витрат, пов'язаних з проведенням страхових операцій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.