Поставка

Поставка – 1) передання виробником (продавцем) товару покупцеві; 2) припинення зобов'язань за ф'ючерсним контрактом у разі передання покупцеві реального товару; 3) форма договору купівлі-продажу, згідно з яким продавець (виробник) або посередник зобов'язується передати покупцеві відповідний вид товару в установлений термін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.