Консигнаційна поставка товарів

Консигнаційна поставка товарів – поставка товарів на склад компанії замовника, які не включають до запасів, оскільки право власності на них залишається за виробником (постачальником) до моменту фактичної реалізації, що забезпечує постачальнику надійне страхування від можливого банкрутства або неплатоспроможності замовника.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.