Поставка з оплатою акредитивом

Поставка з оплатою акредитивом – поставка товарів, за якої банк за дорученням покупця бере на себе зобов'язання оплатити продавцю вартість товарів після подання обумовлених в угоді документів у визначений термін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.