Акредитив

Акредитив (лат. accreditivus – довірчий) – розрахунковий або грошовий документ, який містить розпорядження (доручення) банку чи іншої кредитної установи іншому банкові чи кредитній установі про виплату фізичній або юридичній особі певної суми на зазначених в акредитиві умовах. Розрізняють акредитиві грошові і товарні (документарні). Грошовий акредитив – це іменний грошовий документ, який містить розпорядження банку про виплату власникові акредитив зазначеної в ньому суми повністю або частинами протягом певного терміну і за дотримання зазначених в акредитиві умов. У міжнародних розрахунках грошові акредитиві виплачують в зазначеній у ньому валюті або у валюті тієї країни, де вони пред'являються, за курсом на день виплати. Товарний (документарний) акредитив використовується у розрахунках між продавцем і покупцем товарів у внутрішній і зовнішній торгівлі. У зовнішній торгівлі покупець дає доручення банку, який його обслуговує, відкрити товарний акредитив, в якому зазначаються назва та адреса постачальника, сума акредитиву і термін його дії, вид товарів, що підлягають оплаті, документи, які повинні бути пред'явлені постачальником для отримання платежу, та інші умови. Такими документами є транспортні документи, страхові поліси, сертифікати про якість товарів та ін. Банк, який прийняв доручення покупця, надсилає його своєму банкові-кореспонденту за місцем знаходження постачальника про прийняття ним оплати документів за відвантажені товари.

Товарні акредитиви існують у формі відзивного акредитиву(покупець має право анулювати його в будь-який час або змінити умови); безвідзивного акредитиву (є твердим зобов'язанням банку-емітента здійснити платежі або акцептувати чи купити перевідні векселі, пред'явлені особою, на чию користь здійснюється платіж) при наданні банку комерційних документів, передбачених акредитивом, і за дотримання всіх його умов; не може бути анульований без згоди постачальника протягом певного часу; підтверджувального акредитиву (банк-кореспондент гарантує постачальнику оплату відвантажених ним товарів і таку ж відповідальність, як і банк-емітент); револьверного акредитиву (автоматично відновлюється на попередніх умовах після використання первинної суми до виплати зазначеної в акредитиві граничної суми); перевідного акредитиву (постачальник може переадресувати платежі третім особам). За виконання акредитивних операцій (авізування, підтвердження, перевірку документів, здійснення платежів) банки беруть певну плату(комісію). В Україні акредитив використовується в розрахунках між постачальниками з інших міст і покупцями. На підставі акредитиву, що видаються ощадними банками, можна отримати гроші, внесені в один ощадний банк, у банку в іншому місті або регіоні країни. Такі акредитиви є іменними документами. Раніше їх видавали ощадні каси.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.