Ажур

Ажур – стан бухгалтерського обліку, коли рахункові записи робляться одразу ж після здійснення господарських операцій, а всі обліково-рахункові роботи виконуються у встановлені терміни.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.