Авторизація

Авторизація – підтвердження повноважень особи, яка пред'являє документ, електронну картку, на їх використання для оплати товару (отримання готівки) на певну суму.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.