Автоматизоване робоче місце (АРМ)

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – комплекс технічних і програмних засобів індивідуального користування, зорієнтований на виконання певних функцій АРМ утворюється на базі міні- та мікрокомп'ютерне, технічне й програмне забезпечення яких дає можливість здійснювати режим обробки інформації, введення локальних баз даних.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.