Ануїтет

Ануїтет – ряд послідовних платежів, які характеризуються такими ознаками: однакова сума кожного періоду часу за який нараховуються проценти; однакові періоди часу, за які нараховуються проценти; однакова ставка процентів за кожний період.

Поточна вартість ануїтету – це вартість на сьогодні загальної суми серії платежів, які будуть надходити протягом визначеного періоду часу у майбутньому.

 

Майбутня вартість ануїтету – включає складний процент, який нарахований на суму кожного платежу за період із дати платежу до кінця строку ануїтету.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.