Ажіо

Ажіо – (лат. aggio – перевищення) – 1) різниця, як правило, перевищення, з якими продаються на біржі цінності (грошові знаки, акції, векселі, облігації) порівняно з їх номінальною вартістю, 2) підвищення курсу акцій на біржах інших країн порівняно з курсом на національних біржах, 3) різниця між вартістю металу і біржовою вартістю монети в операціях із золотими монетами. Ажіо відповідає також поняттю «лаж».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.