Аварійний комісар

Аварійний комісар – фізична або юридична особа, до послуг якої вдаються страхувачі для захисту своїх інтересів, коли настає страховий випадок із застрахованим майном. Страхувач може призначати аварійного комісара як всередині країни, так і за кордоном. Ім'я, поштова і телеграфна адреса аварійного комісару зазначаються страхувачем у страхувальному сертифікаті чи полісі, який видається страхувальнику. За відсутності рекомендацій у сертифікаті (полісі) для огляду застрахованого майна існує світова практика звертатися до агентів «Ллойда».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.