Аваль

Аваль – вексельне доручення. Особа, яка виконує його (аваліст), бере на себе відповідальність за виконання зобов'язань особою, зобов'язаною за векселем. Такою особою є акцептант(фізична або юридична особа), векселедавець (боржник), індосант (інший тримач векселя). Ця відповідальність оформляється гарантійним надписом на лицьовому боці векселя або на прикріпленому до нього додатковому аркуші. Особа, яка дає таку гарантію (наприклад банк), відповідає за платежі за векселем у такому ж обсязі, як і особа, якій дасться аваль. Аваліст, що оплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з особи за яку він дав аваль, а також з інших осіб, відповідальних перед отримувачем авалю. Аваль збільшує надійність векселя і сприяє вексельному обігу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.