Авальний кредит

Авальний кредит – один із видів банківських кредитів, пов'язаний із вексельним обігом. Надається у формі гарантійних послуг. Призначення авального кредиту – покрити зобов'язання клієнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно. Аваліст (той, хто надає авальну послугу) бере на себе відповідальність за виконання зобов'язання однією із зобов'язаних за векселем осіб – акцептантом, векселедавцем. Авальний кредит оформляється гарантійним надписом аваліста на векселі або на додатковому аркуші чи окремим документом. Аваліст, який проплатив вексель, має право вимагати платіж з тієї особи, за яку він дав аваль, а також з осіб, відповідальних перед нею. Авальна послуга підвищує надійність векселя і сприяє вексельному обігу. Авальний кредит існує у формі різноманітних гарантій і доручень (гарантія постачання, гарантія надання позики, судові доручення та ін.), покликаних компенсувати різні види ризику господарських партнерів клієнта. Залежно від виду вимог, що випливають з гаранти та терміну її дії, нараховується комісія в розмірі 1-2,5%. Крім неї за наданий кредит сплачується відсоток.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.