Кредитні частки в Міжнародному валютному фонді

Кредитні частки в Міжнародному валютному фонді – принцип надання коштів МВФ державам-членам, що забезпечує жорсткіші умови надання кредитів із зростанням їх обсягів. Держава-член МВФ може вільно отримати кредит у межах резервної частки; позики в більших розмірах надаються чотирма рівними частинами (кредитними частками) і становлять 25% квоти кожна. Отримання другої чверті кредитних часток пов’язано з жорсткішими умовами, і для отримання кожної наступної необхідне прийняття країною-боржником рекомендованих МВФ програм валютно-фінансової стабілізації.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.