Акредитація страхових компаній банками при банківсько-страховій інтеграції

Стабільність і динамічний розвиток економіки багато в чому залежить від стану страхового та банківського сегментів фінансового ринку, від грамотно побудованої системи їх взаємовідносин. Дана система потенційно забезпечує ефективний вплив на сукупні фінансові потоки, фінансову стійкість банківської і страхової діяльності та якість страхових і банківських послуг. Крім того, в рамках системи взаємодії банків і страхових компаній на ринку роздрібного фінансового обслуговування клієнтів проходять процеси формування теоретичних і методологічних основ нових видів страхових, банківських та спільних банківсько-страхових послуг, що сприяє зміцненню та подальшому розвитку систем соціальної підтримки та захисту населення країни.

Процеси банківсько-страхової інтеграції є не лише акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів, що призводять до збільшення прибутку, а й умовою стабільності всієї фінансової системи, що сприяє підвищенню якості життя громадян і сприяє підвищенню стійкості економіки країни.

Останні кілька років страхові компанії стимулюють продаж страхових послуг через відділення банків. Завдяки динамічному розвитку кредитування спостерігається значний ріст розміру страхових премій за супутніми страховими послугами, такими як: страхування автотранспорту, нерухомості, ризиків втрати працездатності фізичних осіб.

Невдоволення клієнтів банків найчастіше викликає не сама необхідність страхування (придбаного в кредит майна, авто, тощо), а той факт, що банк дозволяє обрати тільки акредитовану в даному банку страхову компанію.

Актуальність теми викликана інтенсивним зростанням різних форм взаємодії страхових компаній і банків, як за кордоном, так і в Україні. Початком процесу взаємодії страхових компаній і банків починається з акредитації страхових компаній банками.

У чинному законодавстві України відсутнє таке поняття, як «акредитація страхових компаній». Існує визначення цього поняття - це стратегія розповсюдження страхових послуг, що передбачає їхній продаж через систему філіальної мережі банку.

Головною проблемою на сьогодні є відсутність правового регулювання даного питання. Спеціальні нормативно - правові документи, що регулюють діяльність банків і страхових компаній - закони України «Про банки і банківську діяльність» та «Про страхування» - ці питання не охоплюють.

На сьогоднішній день існують взаємодії банку і страховика, головною метою яких є, для страхових компаній - можливість систематизованого збуту послуг, для банків - мінімізації потенційних фінансових ризиків. Такий процес взаємодії національні фінансові установи перейняли у західних фінансових груп, які практикують так званий bankassuarance протягом багатьох років.

При оформленні кредиту клієнту необхідно страхувати предмет застави (майно, що купується) від пошкодження, повного знищення, незаконного захоплення та інших ризиків. Термін страхування дорівнює терміну на який оформлено кредит.

При настанні страхового випадку страхова компанія перераховує банку необхідну суму для остаточного погашення кредиту. Таким чином, клієнт буде звільнений від необхідності проводити подальше погашення кредиту за рахунок власних коштів. Для банку надійність страхової компанії гарантує повне погашення розміру кредиту та зменшує ризик фінансових втрат. Для страхової компанії акредитація в банку дозволяє створити додаткові умови продажу страхових послуг клієнту. Для клієнта страхування предмету застави дозволяє уникнути витрат повернення грошових коштів банку за умови настання страхового випадку.

При настанні страхового випадку (наприклад, викрадення автомобіля) обов'язок (при виконанні позичальником умов договору страхування) виплат за договором кредиту переходить до страховика. У разі якщо така страхова компанія опиняється неплатоспроможною банк бере на себе ризик неплатоспроможності страховика.

Крім ліцензій, страхова компанія може надавати: документи, що підтверджують фінансовий стан, високе місце в незалежному рейтингу оцінки якості послуг страховика, наявність широкої філіальної мережі, наявність позитивного аудиторського висновку і достатність розміру капіталу.

Переваги і недоліки використання акредитації для банка, страхової компанії та клієнта представлені на рисунку:

Переваги і недоліки використання акредитації для банка, страхової компанії та клієнта

Як видно із рисунку, існування акредитації має ряд переваг та недоліків для всіх сторін, залучених в даний процес. Аналіз фінансового стану страхових компаній банками може сприяти тому, що на страховому ринку будуть працювати надійні страхові компанії.

Найбільш вразливу позицію в питанні акредитації страхових компаній в банках займає клієнт. Адже банк цілком аргументовано може пред'являти вимоги до вибору страховика. Останній, у свою чергу, заради продажу своїх послуг, як правило, намагається задовольнити вимоги банку, щоб отримати акредитацію. Фінансовий аспект отримання акредитації страховими компаніями лягає на плечі клієнта.

Джерело: Пензева В.І. «Акредитація страхових компаній банками при банківсько-страховій інтеграції»