Компенсаційні кредити

Компенсаційні кредити – позички, які з 1963 надає Міжнародний валютний фонд (МВФ) країнам-членам цього фонду терміном до 5 років для компенсації скорочення експортної виручки, спричиненого тимчасовими і незалежними від країни-позичальника причинами. Такими причинами є стихійні лиха, непередбачене зниження світових цін, економічна криза в країнах-імпортерах, запровадження ними протекціоністських заходів та ін.

 

Компенсаційні кредити не повинні перевищувати 50% квоти країни в МВФ протягом року, а загальна заборгованість – 100% квоти. Основну масу компенсаційних кредитів отримували країни, що розвиваються. Через зростання дефіцитів їх платіжних балансів загальний ліміт квоти збільшився з 25% у1966 до 75% у 1975 і 100% – у 1979. З 1981 компенсаційні кредити також використовують для компенсації вартості імпорту зернових в обсязі до 100% квоти. З 1984 ліміт по кожному з цих видів кредиту знижено до 83% квоти, а загальний – до 105%. На початку 1985 МВФ надав 95 країнам компенсаційні кредити на суму 13,4 млрд. дол. Розмір відсоткових ставок за компенсаційними кредитами встановлено на рівні ставок за звичайні кредити МВФ. Для отримання компенсаційних кредитів країна повинна довести МВФ наявність вагомої причини скорочення експортної виручки. До компенсаційних також належать кредити, які надають один одному комерційні банки різних країн з метою зменшення валютного ризику. Такі кредити надають в однакових сумах у національній валюті.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.