Вартість кредиту

Вартість кредиту – сума, яку позичальник сплачує кредиторові за користування кредитом. Головними складовими вартості кредиту є відсоткова ставка, комісії та збори і страхувальна премія. До основних елементів вартості кредиту належать ті з них, які виплачуються безпосередньо кредиторові, а до додаткових – ті, що надходять третім особам.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.