Індивідуальна вартість відтворення

Індивідуальна вартість відтворення – вартість товару, яка визначається стосовно конкретних умов відтворення. Відображає індивідуальний рівень господарської діяльності підприємства і в цьому плані аналогічна індивідуальній вартості виробництва. Водночас індивідуальна вартість відтворення має й певні відмінності. Якщо індивідуальна вартість виробництва визначається індивідуальними витратами праці і є основою визначення суспільної вартості виробництва, то основою визначення індивідуальної вартості відтворення і є передусім суспільна вартість відтворення. Це зумовлено тим, що саме через визначення суспільної вартості відтворення робиться передусім поправка на пропорційний розвиток суспільного виробництва. і лише індивідуальні умови виробництва перетворюють цю форму вартості на індивідуальну вартість.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.