Вартість простого відтворення

Вартість простого відтворення – вартість товару, створена на основі відносин простого відтворення. Складається з вартості спожитих засобів виробництва (c) і новоствореної вартості (q), що повністю споживається, тобто використовується на відтворення робочої сили (q=v) : wc=c+q=c+v+k і тому кількісно збігається з витратами виробництва (k) за умови, що обсяг виробництва збігається з обсягом споживання, а витрати виробництва через варі їсть продукту стають джерелом відновлення факторів виробництва в попередньому розмірі. Якщо тут додаткова вартість і створюється (q>v), то вона не бере участі у відтворенні факторів виробництва, а споживається тими, хто не працює, що з погляду простого відтворення рівнозначне її відсутності. Тому додаткова вартість перетворюється на необхідний продукт, який безкоштовно привласнює певна група людей. Така вартість є передумовою існування класового суспільства, а також розширеного відтворення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.