Відновна вартість основних фондів

Відновна вартість основних фондів – вартість відтворення основних фондів у нових виробничих умовах за певний період часу (рік). Розрізняють повну відновну вартість основних фондів і відновну вартість основних фондів без величини зношування (залишкову). Повна відновна вартість основних фондів – це витрати на їх відтворення за сучасними цінами.

 

Основні фонди функціонують упродовж тривалих періодів часу, і умови їх відтворення змінюються. Тому повна відновна вартість основних фондів в різні роки різна. За умов високих темпів інфляції ці зміни відбуваються щоквартально і навіть щомісяця. Затримки з індексацією основних фондів під час гіперінфляції призводять до порушення процесу їх відтворення, до перекосів і диспропорції у русі вартісних потоків. Так, сума амортизаційних відрахувань занижується і недостатня не лише для заміщення, а й нерідко для капітальною ремонту основних фондів. З іншого боку, індексація фондів – це фактор, що впливає на розкручування механізму інфляції витрат, оскільки частину вартості основних фондів через амортизацію зараховують до витрат виробництва.

Відновна вартість основних фондів без величини зношування – це залишкова вартість основних фондів, визначена з урахуванням змін в умовах їх відтворення. Припустимо (цифри умовні), що з 1.1.1990 було введено в дію споруду, фактична вартість якої становила 10000 грошових одиниць. Це й є повна первісна (балансова) вартість. Якщо, наприклад, до січня 1995 ця споруда була зношена на 10%, то сума зношування за 5 років становитиме 1000 грошових одиниць (10% від 10000), а первісна вартість за вирахуванням зношування об'єкта в січні 1995 дорівнюватиме 9000 грошових одиниць (10000 – 1000). Припустімо також, що за ці 5 років вартість будівництва зросла у 100 разів. Отже, за нових умов введення в дію цієї споруду вимагало б витрат на загальну суму 1000000 грошових одиниць (10000?100). Це й є повна відновна вартість споруди в січні 1995. А відновна її вартість без величини зношування в січні 1995 становитиме 900000 грошових одиниць (1000000 – 100000) – 10% від 1000000.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.