Залишкова вартість основних фондів

Залишкова вартість основних фондів – вартість засобів праці, не перенесена на вартість готової продукції на дату оцінювання основних фондів її обчислюють, виходячи з початкової або відновної вартості. У разі переоцінювання основних фондів залишковою вартістю називається відновна вартість з вирахуванням зношування. За даними балансів основних фондів, залишкову вартість визначають як початкову вартість основних фондів з вирахуванням зношення, збільшену на суму витрат на капітальний ремонт. Відновна залишкова вартість є точнішою (реальнішою) оцінкою засобів праці, оскільки враховує не амортизацію, а фактичне зношування фондів на дату переоцінки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.