Вартість капіталу

Вартість капіталу – вимірювана у відсотках вартість різних джерел фінансових ресурсів, необхідних для фінансування капіталовкладень. Вартість капіталу компанії – середньозважуване вартості ресурсів кожного типу. Частка кожного з них визначається як відношення величини ресурсу певного виду до загальної величини резервів та суми цінних паперів, випущених компанією. Вартість звичайних акцій залежить від норми доходу до придбання власниками цих акцій, або як величина дивіденду на одну акцію поділена на ринкову вартість акції з урахуванням темпів зростання дивіденду. Вартість привілейованих акцій визначається фіксованою ставкою дивіденду, а вартість залучених коштів – величиною відсотка.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.