Капітал першого рівня

Капітал першого рівня – базовий капітал, що складається з оплаченого статутного капіталу (крім акцій банку, викуплених в акціонерів), резервного капіталу, не розподілених прибутків та інших фондів. Відповідно до міжнародних стандартів, із капіталу першого рівня вираховують нематеріальні активи (патенти, боргові зобов'язання інших підприємств та ін.).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.