Втеча капіталів

Втеча капіталів – стихійний, нерегульований державою відплив грошових коштів підприємств і населення (валюти) за кордон для надійнішого і вигіднішого розміщення, інвестування, а також для того, щоб уникнути їх експропріації, високого оподаткування, втрати від інфляції. В середині 90-х XX ст. з України щорічно "втікало" за кордон до 3 млрд. дол.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.