Ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація – рейтингоутворюючий показник діяльності корпорацій. Визначається множенням кількості акцій, випущених корпорацією, на їх ринкову ціну. Оцінка діяльності корпорацій щодо ринку може мати певні суб'єктивні риси, що позначається на курсі акцій. Крім того, до рейтингів, згідно з ринковою капіталізацією, не допускають компанії, які мають обмеження на вільну реалізацію акцій, а також ті, в яких понад 75% акцій належать одному концерну. Враховуючи зазначені особливості, ринкова капіталізація є найпридатнішим засобом рейтингоутворення корпорації як форми організації підприємства. Щодо інших форм такої організації (партнерство, компанії з одним власником), а також корпорацій, які не мають вільного обігу акцій на фондовому ринку, то ці структури не підпадають під визначення показником ринкової капіталізації. Але зважаючи на провідну роль, яку відіграють в економіці країн Заходу саме корпорації, така обмеженість показника ринкової капіталізації не має негативного характеру. Що ж до аналізу сучасної західної економіки, показник ринкової капіталізації широко використовують такі видання, як «Файненшнл Таймс», «Бізнес Уїк», «Юропійєн», «Банкір» та ін. Він поширюється і на діяльність корпорацій Центральної Європи. З пострадянських країн показником ринкової капіталізації у західних економічних виданнях охоплюють лише підприємства Росії через нерозвинутість фондового ринку інших країн.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.