Реєстраційний внесок

Реєстраційний внесок – обов'язковий щорічний внесок на біржі, який сплачують усі учасники біржової торгівлі. На біржах США наприкінці 80-х реєстраційний внесок становив для брокерів 25 дол., для асоційованих осіб – 35, для консультантів та операторів товарного пулу – 50, для представляючих брокерів – 70, для комісійних домів – 275 дол.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.